Meeskond

Kõigil tiimiliikmetel on aastakümnete pikkune kogemus kommunikatsioonivaldkonnast – avalikust sektorist, turundusest, ajakirjandusest, digitaalmeediast.

Professionaalsed koostööpartnerid üle-euroopalisest võrgustikust toetavad meid piiriüleste projektide elluviimisel.

partner

+372 50 69 480

hannes@hamburg.ee

partner

+372 52 76 132

kristi.joesaar@hamburg.ee

partner

+372 56 49 63 82

jan@hamburg.ee

partner

+372 56 56 8766

jekaterina@hamburg.ee

vanemkonsultant

+372 50 19 602

annika.toom@hamburg.ee

konsultant

+372 52 97 572

kaarel.kook@hamburg.ee

konsultant

+372 52 71 844

teele.koppel@hamburg.ee

konsultant

+372 53 490 222

gerdatriin.haal@hamburg.ee

konsultant

+372 5829 3922

henry.molder@hamburg.ee

assistent

+372 5697 5000

kertu.paavel@hamburg.ee

assistent

+372 554 9365

eliise.niklus@hamburg.ee