Teenused

Oleme täisteenust pakkuv kommunikatsioonibüroo.
Omame Eesti suurimate ja väga erinevates valdkondades kommunikatsiooniprojektide juhtimise kogemust.

Korporatiiv­kommunikatsioon

 • Kommunikatsiooniauditid
 • Kommunikatsioonistrateegiad ja kommunikatsiooniplaanid
 • Strateegiline kommunikatsioonialane nõustamine
 • Taktikaline igapäevane kommunikatsioonialane nõustamine
 • Suhtlemine erinevate siht- ja sidusrühmadega
 • Suhtekorraldusprojektide väljatöötamine ja elluviimine

Meediasuhted

 • Pressiteadete, artiklite ja muude pressitekstide kirjutamine ning toimetamine
 • Proaktiivsete meediakajastuste algatamine
 • Pressikonverentsid ja meediaüritused
 • Meediaalased koolitused
 • Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meediaanalüüsid
 • Hoiakute monitooring

Turundus­kommunikatsioon ja tootealane PR

 • Strateegiline ja taktikaline planeerimine
 • Kliendilehtede, voldikute, foto- ja videomaterjalide ning muude materjalide koostamine, toimetamine ning tootmine
 • Veebilehtede sisuauditid, veebilehe tekstide koostamine ja toimetamine
 • Presentatsioonide koostamine
 • Üritused klientidele ja partneritele
 • Turunduskampaaniate toetamine kommunikatsioonitegevustega

Kriisi­kommunikatsioon

 • 24h valmisolek kriisikommunikatsiooniks
 • Kriisitreening koos simulatsiooniga
 • Kriisikäsiraamatud

Finants- ja investorsuhted

 • Investorsuhete strateegiline ja taktikaline planeerimine
 • Börsiteadete koostamine ja toimetamine
 • Kvartaliaruannete, aastaaruannete ja aastaraamatute koostamine, toimetamine ning väljaandmine
 • Börsil noteerimise (IPO) ning liitumiste (M&A) kommunikatsioon

Sise­kommunikatsioon

 • Sisekommunikatsioonialane nõustamine
 • Sisekommunikatsiooniauditid
 • Töötajate rahulolu- ja motivatsiooniuuringud
 • Infoliikumise kaardistus
 • Siselehtede, siseveebide ja muude sisekommunikatsioonikanalite sisuauditid
 • Sisekommunikatsioonikanalite sisuhaldus: tekstide kirjutamine ja toimetamine

Sotsiaal-poliitiline suhtekorraldus (lobby)

 • Otsustelangetamise protsessi analüüs ja monitooring
 • Sõnumite loomine
 • Huvirühmade kaardistus
 • Kontaktide loomine huvirühmadega ning infoedastus

Sponsorlus ja heategevus

 • Sponsorlussuhete korraldus
 • Sponsorluse auditid
 • Sponsorlusstrateegiad
 • Sponsorlusprojektide väljatöötamine ja läbiviimine
 • Sponsorlusprojektide toetamine teiste kommunikatsioonitegevustega
 • Sotsiaalse vastutuse (CSR) ja keskkonnaaruannete koostamine, toimetamine ja väljaandmine